soudní znalec - znalecký posudek - zákony a vyhláška, které nejčastěji upravují základní podmínky práce soudního znalce

Zákon č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů (Zákon o znalcích a tlumočnících)

Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a dále znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů je v podstatě prováděcí vyhláškou k zákonu č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů o znalcích a tlumočnících. Ve vyhlášce jsou řešeny například jmenován/odvolání znalců, seznam znalců, podoba znalecké pečetě, znalecký deník, náležitosti znaleckého posudku, odměny apod.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů

V případě, že je znaleckým úkolem stanovení ceny hmotného či nehmotného majetku, znalec se většinou při vyhotovení znaleckého posudku řídí ustanoveními Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Trestní zákoník)

Je-li úkolem znalce stanovit výši škody vzniklé trestným činem, znalec použije zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Trestní zákon), a to jeho §137.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika