soudní znalec - reklamace zboží či služeb v oblastech - informační technologie, elektronika, počítače, nosiče, kancelářská technika, hardware, software, hudební, zvuková a obrazová elektronika, digitální technologie apod.

Soudní znalec - objektivizace oprávněnosti reklamce či oprávněnosti jejího odmítnutí

Soudní znalec může objektivizovat oprávněnost reklamace či její zamítnutí jak na základě požadavku prodejce či dodavatele služby na straně jedné, tak na základě požadavku zákazníka na straně druhé. V každém případě je nanejvýše vhodné, aby měl znalec pro svůj výkon k dipozici kromě vlastního předmětu reklamace i kvalitní listinnou dokumentaci ke genezi reklamačních jednání.

Cena reklamovaného přístroje či služby může být velmi srovnatelná s cenou příslušného písemného znaleckého posudku. V zájmu elminice cenově neefektivního znaleckého posuzování se doporučuje absolvovat předběžnou konzultaci.

Výdaje za znalecký posudek mohou být kvalifikovány jako nezbytně nutné k prokázání oprávněnosti zákazníkova reklamačního nároku (nebo naopak oprávněnosti odmítnutí reklamačního nároku stranou prodejce či poskytovatele služby). V takovém případě může soud rozhodnout, aby je neúspěšná strana sporu uhradila druhé straně.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika